Over Tandenknarsen

Wat is tandenknarsen?

Tandenknarsen is het met geweld over elkaar schuiven van de tanden en kiezen. Dit veroorzaakt een schurend geluid en gebeurt meestal tijdens de slaap. Je bent jezelf er niet altijd bewust van. Je komt erachter doordat je bijvoorbeeld ‘s ochtends wakker wordt met pijnlijke kaken of doordat je partner het geluid opmerkt.

Tandenknarsen veroorzaakt op de lange termijn gebitsproblemen doordat het tandglazuur langzaam afslijt. Als je erg hard knarst kunnen er zelfs stukjes tandglazuur afbreken, waardoor je gevoelige tanden krijgt. Een tandarts kan tandenknarsen dus ook herkennen aan abnormale slijtage van het gebit.

Symptomen van tandenknarsen zijn:

  • Aangezichtspijn
  • Afgesleten kiesoppervlakken
  • Bijtranden aan de binnenkant van de wangen
  • Gevoelige tanden
  • Hoofdpijn
  • Knarsend geluid maken in de slaap
  • Ontzette kaak
  • Pijnlijke of gespannen gezichts- en kaakspieren
  • Versleten tanden 

Oorzaken tandenknarsen

De oorzaak van tandenknarsen bestaat vaak uit meerdere factoren. Hieronder worden een aantal bekende factoren besproken die het risico hierop verhogen.

Psychische factoren

Tandenknarsen kan worden veroorzaakt door diverse psychische factoren. Zo kunnen stress en angst zich ‘s nachts uiten door middel van knarsen. Ook een onverwerkt trauma kan zich op deze manier uiten.

Slaapproblemen

Slaapproblemen worden in verband gebracht met tandenknarsen. Ook slaapapneu en snurken zijn onderliggende oorzaken.

Overige oorzaken

Ongezonde leefgewoonten spelen vaak een rol in het ontstaan van tandenknarsen. Rokers hebben twee keer zoveel risico op knarsen als niet-rokers. Ook overmatig gebruik van alcohol, drugs en/of cafeïnehoudende dranken verhogen de kans hierop. Hetzelfde geldt voor het gebruik van bepaalde medicatie, zoals antidepressiva.

Wat te doen bij tandenknarsen?

De tandarts kan een splint (een soort bitje) maken om de tanden te beschermen tegen de gevolgen van het knarsen. Een splint verhelpt het tandenknarsen dus niet, maar biedt alleen een oplossing voor eventuele schade door het knarsen. De fysiotherapeut kan helpen bij klachten aan de kaakspieren- en gewrichten die ontstaan door het tandenknarsen. Een psycholoog kan je helpen om het ongewenste gedragspatroon te doorbreken.

Tandenknarsen

Vakgebieden


Laatst gewijzigd: 30-6-2020