PDD-NOS

Wat is PDD-NOS?

PDD-NOS is een autismespectrumstoornis. Bij mensen met een autismespectrumstoornis verloopt de informatieverwerking afwijkend. De hersenen verwerken prikkels die binnenkomen door te horen, voelen, proeven, zien en ruiken op een andere manier.

Lees meer →
Laatst gewijzigd: 8-5-2018