Delier

Wat is een delier?

Een delier is een acute verwardheid die optreedt door een lichamelijke oorzaak. Mensen met een delier gedragen zich plotseling anders dan je gewend bent.  Na een delier weet je zelf meestal niet meer wat er precies gebeurd is.

Een delier komt vaak voor bij ouderen (65 jaar of ouder) met een ziekte of ontsteking of na een operatie. In sommige gevallen komt een delier ook voor bij jongere mensen, bijvoorbeeld bij diabetes. Een delier komt relatief vaak...

Lees meer → Delier
Laatst gewijzigd: 30-6-2020
© 2021 Solvo B.V.