Gezinstherapie

Wat is gezinstherapie?

Gezinstherapie is een vorm van systeemtherapie. Bij deze therapie gaat men ervanuit dat het gezin een systeem is, met een bepaalde balans. Als het gezin uit balans raakt, bijvoorbeeld door ziekte van een familielid, kan gezinstherapie helpen om een nieuwe balans te vinden. De therapie wordt zowel bij problemen binnen het gezin als bij individuele problemen gebruikt. Problemen binnen het gezin kunnen ontstaan wanneer de gezinssituatie veran...

Lees meer → Gezinstherapie
Laatst gewijzigd: 15-11-2017