Over EMDR-therapie

Wat is EMDR-therapie?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit is een therapie die bedoeld is voor mensen die te maken hebben gehad met een traumatische ervaring en dit nog niet (goed genoeg) hebben verwerkt. Zo’n traumatische ervaring komt door een ongeval, seksueel geweld of een ander incident. De EMDR-therapie is intensief, maar werkt daardoor vaak snel.

Wat gebeurt er bij EMDR-therapie?

Bij EMDR-therapie zal de therapeut de cliënt terugvragen naar het moment van het trauma. Daarin probeert de cliënt ook de bijbehorende beelden, gedachtes en gevoelens naar voren te halen. Dit is nodig om meer informatie over de traumatische ervaring te verzamelen. Vervolgens begint het volgende proces. De therapeut vraagt opnieuw naar het trauma, maar nu met een afleidende prikkel. Hij doet dit met handgebaren of door geluiden die door een koptelefoon komen en afwisselend links en rechts te horen zijn. De afleidende prikkel zorgt ervoor dat je makkelijker kunt praten over de gebeurtenis.

Deze sessies worden gedaan in sets. Na elke set is er even een rustmoment. De cliënt wordt gevraagd zich te concentreren op de opvallendste ervaring, waarna een nieuwe set volgt. De duur van de sessies is afhankelijk van de intensiviteit van de therapie.

Het gewenste effect is dat je er na elke sessie steeds luchtiger over gaat praten. Het uiteindelijke doel van de therapie is dat de nare herinnering zijn emotie en kracht verliest waardoor je de gebeurtenis een plekje kan geven.

Aantal behandelingen EMDR-therapie

De ernst van het trauma bepaalt hoeveel behandelingen er nodig zijn. Indien het trauma langer speelt zal ook de behandeling langer duren. Hoe goed de behandeling aanslaat is ook persoonsgevoelig en de hoeveelheid behandelingen is daarom verschillend per persoon.

EMDR-therapie nadelen

Sommigen mensen haken af na één of meerdere sessies. Dit omdat het emotioneel gezien veel energie kost. Cliënten moeten veel over de gebeurtenis vertellen en dit is voor sommigen te zwaar. 

EMDR-therapie kosten en vergoeding

Indien er sprake is van een verwijzing van de huisarts voor psychologische behandelingen wordt de therapie grotendeels vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Niet elke polis vergoedt het dus (helemaal), check dit dus even bij jouw zorgverzekeraar.

EMDR-therapie bij kinderen

EMDR-therapie is ook mogelijk bij kinderen. De behandeling is in principe hetzelfde, alleen zal de therapie afgestemd zijn op de leeftijd van het kind.

Is EMDR-therapie geschikt voor jou?

Als je het opgelopen trauma geen plekje kunt geven, is EMDR een optie. Ga eerst met de huisarts in overleg en leg je klachten voor. Uit dat gesprek zal blijken of de therapie geschikt is voor jou.

EMDR-therapie

Vakgebieden


Laatst gewijzigd: 15-11-2017
© 2022 Solvo B.V.