Over Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Wat is ACT?

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van cognitieve gedragstherapie. De therapie helpt je om bepaalde ongewenste gevoelens en gedachten die veel energie kosten, te accepteren. Vechten tegen deze gevoelens en gedachten kost meestal meer energie dan ze aanvaarden en ermee omgaan.

Daarnaast wordt er met ACT aandacht besteed aan dingen in het leven die voor jou wél belangrijk en waardevol zijn, zodat je hiervan bewust wordt. Dan kun je de energie die je overhoudt focussen op deze belangrijke dingen.

Er zijn zes processen die tijdens ACT aan bod komen, die hier in willekeurige volgorde kort worden beschreven. Voor een succesvolle behandeling zijn alle processen nodig, ze geven los van elkaar onvoldoende resultaat.

  • Acceptatie: je leert dat je ongewenste gevoelens en gedachten hebt die je niet kunt beïnvloeden. Ook leer je deze gevoelens en gedachten accepteren.
  • Defusie: je leert dat je iets anders kunt doen dan je gedachten je ingeven. Je leert bepaalde gedachten te herkennen en deze ook los te laten.
  • Mindfulness/hier en nu: je leert je bewust te zijn van de huidige situatie waarin je zit. Je observeert deze situatie als het ware, zonder op de gevoelens en gedachten in te gaan.
  • Zelf als context: je leert objectief naar jezelf te kijken in de omgeving waarin jij zit. Hierdoor zie je dat jouw problemen ook bij andere mensen kunnen voorkomen, dat je niet alleen bent.
  • Verhelderen van waarden: je gaat bij jezelf na wat jij belangrijk vindt in jouw leven, zodat je hierop je energie kunt focussen.
  • Toegewijd handelen: je gaat actie ondernemen om de waarden die je belangrijk vindt te bereiken en te behouden.

Hoe gaat ACT in zijn werk?

De therapie is ervaringsgericht. Door middel van gesprekken met een psycholoog ga je in op jouw gedachten, gevoelens, problemen en op de dingen waar je waarde aan hecht. Tijdens de therapie doe je ervaringen op en ontwikkel je vaardigheden door middel van oefeningen.

ACT-oefeningen

Tijdens de therapie wordt er gebruik gemaakt van mindfulness-oefeningen. Met de oefeningen leer je om je gevoelens en gedachten te herkennen, en te accepteren dat ze zijn zoals ze zijn. Ook leer je hoe je ze op een gezonde manier los kunt laten zodat je leven niet meer door deze gevoelens en gedachten wordt geleid.

Bij welke klachten wordt de therapie gebruikt?

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Vakgebieden


Laatst gewijzigd: 15-11-2017