Borstreconstructie

Wat is een borstreconstructie?

Tijdens een borstreconstructie krijgt iemand een (gedeeltelijke) nieuwe borst. Je kunt voor deze behandeling kiezen als je borstkanker hebt gehad en je borst geheel of gedeeltelijk is verwijderd. Ook als je je borst(en) preventief hebt laten amputeren, omdat je een verhoogde kans hebt op borstkanker, is een borstreconstructie mogelijk.

Lees meer →
Plastisch chirurg en borstreconstructie

De plastisch chirurg speelt een grote rol bij een borstreconstructie. Een oncologisch chirurg kan je soms al informeren over de mogelijkheden van een borstreconstructie, maar voor verdere informatie verwijst hij je door naar de plastisch chirurg. Deze kan je helpen een keuze te maken wel of geen borstreconstructie te doen. Ook adviseert hij of zij je daarna over de beste methode in jouw situatie.

Als je besloten hebt dat je een borstreconstructie wil, zal de plastisch chirurg deze uitvoeren. Wanneer je een borstreconstructie tijdens de borstamputatie of borstsparende operatie krijgt, zullen de plastisch chirurg en oncologisch chirurg samenwerken. Als je de reconstructie na de borstoperatie krijgt, voert de plastisch chirurg die alleen uit. Na de borstreconstructie kom je onder controle van de plastisch chirurg tot je hersteld bent van de operatie.


Verpleegkundige en borstreconstructie

Ook verpleegkundigen zijn betrokken bij een borstreconstructie. Hun rol is vooral ondersteunend. De verpleegkundig specialist (nurse practitioner) zorgt voor een goed verloop van het hele behandeltraject van iemand met borstkanker. Bovendien geeft deze samen met de chirurg informatie over dit behandeltraject. Ook is er vaak een mammacare- of oncologieverpleegkundige betrokken. Hij of zij staat je bij en beantwoordt vragen.


Laatst gewijzigd: 3-4-2019