Afspraak aanvragen

Kies een dagdeel
Let op! Om een afspraak te maken heb je een doorverwijzing van de huisarts nodig.
Nederlands Astmacentrum Davos
Professor Bronckhorstlaan 10, 3723 MB Bilthoven
Gebouw 10
Bekijk praktijkgegevens

Over de specialist

Dr Rijssenbeek is opgeleid tot longarts in Maastricht en is gepromoveerd bij Professor Dr E.H. G. Bel in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam.

Sinds 2001 werkt zij in het Nederlands Astmacentrum Davos. Zij heeft daarbij een rijke ervaring opgebouwd in de behandeling van patiënten met ernstig en moeilijk te behandelen astma.

Naast haar klinisch werk, heeft Dr Rijssenbeek wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de factoren die een rol spelen bij moeilijk te behandelen astma. In haar proefschrift ‘Asthma Control, Patient and Environment’, onderzoekt zij patiëntgebonden en omgevingsfactoren bij ernstig en ongecontroleerd astma.

Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat zowel patiënten met allergisch astma als ook met een niet-allergisch astma goed herstellen tijdens hooggebergtebehandeling. De astma controle, kwaliteit van leven, longfunctie en inspanningstolerantie verbeteren. De prednisolon inname kan in de helft van de patiënten helemaal gestopt worden en bij de overige patiënten verminderd.
Momenteel wordt onderzocht wat de meerwaarde is van hooggebergtebehandeling ten opzichte van longrevalidatie op zeeniveau.

Specialisatie:
1) Analyse van de factoren die een rol spelen bij ernstig astma
2) Behandeling op maat, toegesneden op het astma fenotype
3) Samenwerking met alle longartsen in Nederland, met name met longartsen met kennis en ervaring in ernstig astma
4) Wetenschappelijk onderzoek naar het effect van hooggebergtebehandeling

Motto:
"Ondanks de ontwikkelingen in astma research en het ter beschikking komen van nieuwe behandelingen waaronder biologicals blijft het voor een kleine groep patiënten heel moeilijk om astma onder controle te krijgen. Bij deze patiënten heeft het astma veel invloed op het dagelijks leven en kan voortdurend belemmeringen meebrengen. Hooggebergtebehandeling kan dan uitkomst bieden door de combinatie van een prikkelarme omgeving en gespecialiseerde zorg."

Longarts Amsterdam - Dr. L.H.M. Rijssenbeek- Nouwens - Nederlands Astmacentrum Davos
Longarts Amsterdam - Dr. L.H.M. Rijssenbeek- Nouwens - Nederlands Astmacentrum Davos
Longarts Amsterdam - Dr. L.H.M. Rijssenbeek- Nouwens - Nederlands Astmacentrum Davos
Longarts Amsterdam - Dr. L.H.M. Rijssenbeek- Nouwens - Nederlands Astmacentrum Davos
Longarts Amsterdam - Dr. L.H.M. Rijssenbeek- Nouwens - Nederlands Astmacentrum Davos
Longarts Amsterdam - Dr. L.H.M. Rijssenbeek- Nouwens - Nederlands Astmacentrum Davos
Longarts Amsterdam - Dr. L.H.M. Rijssenbeek- Nouwens - Nederlands Astmacentrum Davos
Longarts Amsterdam - Dr. L.H.M. Rijssenbeek- Nouwens - Nederlands Astmacentrum Davos
Longarts Amsterdam - Dr. L.H.M. Rijssenbeek- Nouwens - Nederlands Astmacentrum Davos
Longarts Amsterdam - Dr. L.H.M. Rijssenbeek- Nouwens - Nederlands Astmacentrum Davos
Longarts Amsterdam - Dr. L.H.M. Rijssenbeek- Nouwens - Nederlands Astmacentrum Davos
Longarts Amsterdam - Dr. L.H.M. Rijssenbeek- Nouwens - Nederlands Astmacentrum Davos
Longarts Amsterdam - Dr. L.H.M. Rijssenbeek- Nouwens - Nederlands Astmacentrum Davos
Longarts Amsterdam - Dr. L.H.M. Rijssenbeek- Nouwens - Nederlands Astmacentrum Davos
Longarts Amsterdam - Dr. L.H.M. Rijssenbeek- Nouwens - Nederlands Astmacentrum Davos
Longarts Amsterdam - Dr. L.H.M. Rijssenbeek- Nouwens - Nederlands Astmacentrum Davos
Longarts Amsterdam - Dr. L.H.M. Rijssenbeek- Nouwens - Nederlands Astmacentrum Davos
Longarts Amsterdam - Dr. L.H.M. Rijssenbeek- Nouwens - Nederlands Astmacentrum Davos
Longarts Amsterdam - Dr. L.H.M. Rijssenbeek- Nouwens - Nederlands Astmacentrum Davos