Over Stottertherapie

Wat is stottertherapie?

Stottertherapie is bedoeld om mensen die stotteren te helpen. Stottertherapie wordt gegeven door een logopedist of een gespecialiseerde stottertherapeut. Omdat stotteren veel verschillende oorzaken kan hebben, zijn er ook veel verschillende behandelmethoden. Er is dus niet één standaardtherapie voor stotteren. Naast het oefenen van spreektechnieken helpt stottertherapie ook bij het omgaan met de spanningen en negatieve gevoelens die stotteraars ervaren tijdens het spreken. Sommige therapieën richten zich uitsluitend op de emotionele kant.

In sommige gevallen lukt het om volledig van het stotteren af te komen. De kans hierop is het grootst bij jonge kinderen. Jongeren en volwassenen kunnen in een enkel geval volledig over het stotteren heen komen, maar dit is zeldzaam. Er bestaat dus geen simpele 'genezing' voor stotteren. In de meeste gevallen is stottertherapie er vooral op gericht om je beter met het stotteren om te laten gaan. Naast het stotterend spreken gaat het daarbij ook om de gedachten en gevoelens over stotteren en de sociale problemen die stotteraars ervaren.

Wat is stotteren?

Stotteren is een spraakstoornis waarbij het vloeiende verloop van de spraakbeweging verstoord wordt. Er zijn veel verschillende vormen van stotteren. De één herhaalt lettergrepen, woorden of zinsdelen. De ander hapert bij bepaalde letters, houdt klanken lang aan of blokkeert helemaal. In Nederland stotteren naar schatting zo'n 150.000 tot 200.000 mensen.

Hoe ontstaat stotteren?

Meestal ontstaat stotteren op jonge leeftijd. Tijdens de ontwikkeling van hun spraak hebben kinderen een fase waarin ze ‘onvloeiend’ gaan praten. Ze herhalen veel woorden of zinsdelen, of ze beginnen steeds opnieuw aan dezelfde zin. Deze onvloeiende spraak kan overgaan in stotteren. Vier op de vijf kinderen groeit hier vanzelf overheen, maar bij sommige kinderen gaat het stotteren niet vanzelf over. Uit onderzoek is gebleken dat erfelijke factoren vaak een rol spelen: als stotteren binnen de familie vaker voorkomt, heeft het kind een verhoogd risico.

Als iemand op volwassen leeftijd pas begint met stotteren, komt dit vaak door een plotseling emotioneel trauma, zoals een ongeluk of het overlijden van een geliefde. Bij een goede verwerking van het trauma gaat het stotteren meestal weer over.

Hoe gaat stottertherapie in zijn werk?

Stottertherapie is altijd maatwerk. Na een eerste onderzoek stelt de logopedist of stottertherapeut samen met jou een individueel therapieplan op. Vaak vormt een bepaalde spreektechniek de basis van de therapie. Door hiermee te oefenen, kun je het stotterende spreekgedrag beter onder controle krijgen. Ademhalingstechnieken en lichamelijke oefeningen kunnen hierbij helpen. Daarnaast is er ook aandacht voor andere factoren, zoals zelfvertrouwen, negatieve gedachten over stotteren, angst om te spreken en reacties vanuit je directe omgeving.

Naast individuele therapie bieden sommige specialisten ook groepstherapie aan. Mensen die stotteren kunnen hier ervaringen uitwisselen en in een vertrouwde omgeving oefeningen doen. Groepstherapie is bijna altijd een aanvulling op individuele therapie.

Stottertherapie bij kinderen

Bij stottertherapie voor kinderen worden de ouders of verzorgers altijd bij de therapie betrokken. Het gezin krijgt adviezen en wordt begeleid in de communicatie met het kind. Omdat kinderen tot zeven jaar de grootste kans hebben om volledig van het stotteren af te komen, is het belangrijk om op tijd actie te ondernemen. Hoe langer het kind blijft stotteren, hoe kleiner de kans dat het stotteren weer verdwijnt. Ouders die het vermoeden hebben dat hun kind stottert, kunnen de Screenings Lijst Stotteren invullen.

Kosten en vergoedingen voor stottertherapie

Stottertherapie door een geregistreerde logopedist of stottertherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Je hebt hiervoor wel een verwijsbrief nodig, bijvoorbeeld van de huisarts.

Daarnaast bestaat er ook niet-reguliere stottertherapie. Zo'n therapie is vaak gebaseerd op een specifieke visie op stotteren. Een behandeling door een niet-reguliere stottertherapeut valt niet onder de basisverzekering. Sommige verzekeraars bieden wel een vergoeding vanuit een aanvullende verzekering. Dit verschilt per verzekering, net als de maximale vergoeding die je voor de therapie kunt krijgen. Op Gezondheidsplein vind je meer informatie over niet-reguliere stottertherapieën.

Stottertherapie

Vakgebieden


Laatst gewijzigd: 19-1-2017