Over Kinderlogopedie

Wat is kinderlogopedie?

Kinderlogopedie wordt door veel mensen geassocieerd met het behandelen van spraakproblemen, zoals stotteren. Kinderlogopedisten behandelen echter nog veel meer problemen die betrekking hebben op communicatie, zoals problemen met de stem, taal of het gehoor bij kinderen.

Ook wanneer je kind moeite heeft met eten of drinken kan kinderlogopedie een oplossing bieden. Zo kunnen zelfs moeilijk drinkende baby’s baat hebben bij een speciale vorm van kinderlogopedie genaamd preverbale logopedie. Kinderlogopedie wordt ook toegepast bij kinderen die moeite hebben met het verwerken van prikkels uit de omgeving, bijvoorbeeld omdat zij een sensorische informatieverwerkingsstoornis hebben.

Hoe gaat kinderlogopedie in zijn werk?

Meestal vindt eerst een intakegesprek en anamnese plaats. Hierbij stelt de kinderlogopedist vragen met betrekking tot de voorgeschiedenis en relevante omstandigheden van de klacht. Zo krijgt de kinderlogopedist een goed beeld van het probleem. Daarna volgt een fase van onderzoek. Na afloop hiervan wordt er een behandelplan opgesteld.

Vervolgens gaat de daadwerkelijke behandeling van start. Hoe deze behandeling er precies uitziet is uiteraard afhankelijk van het te behandelen probleem. Een behandeling duurt gemiddeld een half uur. De behandelfrequentie is meestal één tot twee keer per week. Afhankelijk van de leeftijd van het kind wordt van de ouders verwacht dat zij bij de behandeling aanwezig zijn. De kinderlogopedist geeft vaak ook oefeningen voor thuis mee. Voor een goed resultaat is het van belang dat je hier thuis mee aan de slag gaat.

Welke vormen van kinderlogopedie zijn er?

Kinderlogopedie kan zowel bij de cliënt thuis plaatsvinden als in een praktijk voor kinderlogopedie. Logopedie aan huis kan een uitkomst zijn voor bijvoorbeeld zeer jonge kinderen of kinderen die in een vreemde omgeving snel van slag raken. Soms is ook online behandeling een optie. De behandeling vindt dan plaats via het beeldscherm en is aanvullend op behandeling in de praktijk.

Kosten en vergoeding van kinderlogopedie

De kosten voor kinderlogopedie vallen onder de basisverzekering en worden volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Je moet hiervoor wel in het bezit zijn van een verwijsbrief van de huisarts, tandarts of medisch specialist. Je kunt ook bij een kinderlogopedist terecht komen via een DTL-screening (Directe Toegang Logopedie). Hierbij kom je zonder verwijsbrief bij de logopedist, die vervolgens kijkt of je met jouw klachten bij de juiste specialist bent. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden echter een DTL-screening.

Kinderlogopedie

Vakgebieden


Laatst gewijzigd: 17-5-2017
© 2021 Solvo B.V.