Oorsuizen

Wat is oorsuizen?

Bij oorsuizen (ook wel tinnitus genoemd) heb je last van ruisende, piepende of fluitende geluiden. Deze geluiden komen uit de eigen oren of uit het eigen hoofd. Oorsuizen kan acuut zijn, bijvoorbeeld na het horen van een hard geluid, of chronisch, waarbij oorsuizen langere tijd aanhoudt en er verschillende oorzaken kunnen zijn.

Lees meer →
KNO-arts bij oorsuizen

Oorsuizen kan een gevolg zijn van problemen bij uw oren of gehoorgang. De huisarts zal je in dat geval doorverwijzen naar de KNO- (keel-neus-oorheelkunde) arts. De KNO-arts zal bevestigen of het gaat om een probleem bij de oren en je indien nodig behandelen. Daarbij gebruikt de KNO-arts een microscoop om de oren nader te inspecteren en instrumenten om de oren goed schoon te maken. Mogelijke behandelingen bestaan onder andere uit gebruik van een hoortoestel om het suizen te onderdrukken of het dragen van een tinnitusmaskeerder, een apparaat dat voortdurend neutrale geluiden voortbrengt. Het is ook mogelijk dat de KNO-arts een operatieve ingreep moet verrichten om het probleem te verhelpen.


Audicien bij oorsuizen

Een audicien is gespecialiseerd in audiologische hulpmiddelen en gebruikt een audiogram of spraakaudiogram om gehoorproblemen als gevolg van oorsuizen vast te stellen. Indien nodig kan de audicien een hoortoestel met tinnitusmaskeerder adviseren. De audicien legt uit hoe het hoortoestel werkt en kan je helpen bij de proefperiode van het dragen van een hoortoestel. Voor problemen met het hoortoestel kun je ook bij de audicien terecht. Vaak heeft een audicien nauwe contacten met een KNO-arts.

Zoek meer Audiciens

Laatst gewijzigd: 24-6-2020
© 2021 Solvo B.V.