Gehoorproblemen

Wat zijn gehoorproblemen?

Bij gehoorproblemen neemt het gehoor af of is er schade aan het gehoor. Gehoorproblemen kunnen vanaf de geboorte aanwezig zijn of op latere leeftijd ontstaan.

Lees meer →
KNO-arts bij gehoorproblemen

Bij gehoorproblemen zal de KNO-arts een gehooronderzoek uitvoeren. De KNO-arts zal een aantal vragen stellen om beter te begrijpen wat er aan de hand is. Die vragen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op lawaai uit de (werk)omgeving of je medische voorgeschiedenis. Bij het gehooronderzoek krijg je tonen of woorden te horen, waarvan de KNO-arts noteert hoe goed je die kunt horen. Naar aanleiding van de resultaten stelt de KNO-arts vast waar het probleem zit en hoe ernstig het probleem is. Vervolgens kan de KNO-arts een behandelplan starten. Denk aan hoortoestellen of het plaatsen van een cochleair implantaat.


Audicien bij gehoorproblemen

Een audicien is gespecialiseerd in audiologische hulpmiddelen en gebruikt een audiogram of spraakaudiogram om gehoorproblemen vast te stellen. Indien nodig kan de audicien je een hoortoestel aanmeten en instellen op je gehoorverlies. De audicien legt uit hoe het hoortoestel werkt en kan helpen tijdens de proefperiode van het dragen van een hoortoestel. Voor problemen met het hoortoestel kun je ook bij de audicien terecht. Vaak heeft een audicien nauwe contacten met een KNO-arts.

Zoek meer Audiciens

Laatst gewijzigd: 30-6-2020
© 2021 Solvo B.V.