Angststoornis

Wat is een angststoornis?

Een angststoornis is een ernstige mentale aandoening. Iedereen voelt zich weleens angstig. Angst is een normale reactie op een gevaarlijke situatie of psychologische stress. Wanneer de angst zich echter veelvuldig en in ernstige mate voordoet in situaties waar geen werkelijk gevaar is, dan kun je spreken van een angststoornis. Je kunt hierbij denken aan angst voor naar buiten gaan of een voortdurende angst voor het hebben van een ernstige ziekte.

De angst kan heel plotseling optreden of heel geleidelijk aan ontstaan. Vervolgens kan de angst enkele seconden duren tot wel jaren aanhouden. De diagnose angststoornis wordt grotendeels gesteld op basis van de symptomen. Die zijn af te leiden uit iemands gedragingen en lichamelijke klachten. Een angststoornis kan van grote invloed zijn op je dagelijks leven. Je bent niet langer in staat de dingen te doen die je wil doen en voelt je belemmerd. Je wil graag van de angststoornis af komen, maar dat is moeilijk omdat het je lijkt te achtervolgen. Je kunt op een gegeven moment ook angstig worden voor het krijgen van de symptomen van angst, waardoor je nog angstiger kunt worden. Ondanks deze ingewikkelde vicieuze cirkel is het mogelijk om de controle te houden over je angst en zodoende over je eigen leven. Zoek hiervoor hulp bij een psycholoog of psychiater.

Soorten angststoornissen

De term angststoornis is een verzamelnaam. Er zijn verschillende soorten angststoornissen. Hieronder een overzicht van de meest voorkomende angststoornissen:

Gegeneraliseerde angststoornis

Mensen met een gegeneraliseerde angststoornis ervaren op een dagelijkse basis buitensporig veel angst. Deze angst komt voort uit extreme bezorgdheid en nervositeit. Je hebt veel moeite om je zorgen onder controle te krijgen en je maakt je ook langer en meer zorgen dan nodig is. De bezorgdheid is veelal algemeen van aard en kan zaken betreffen als geld, gezondheid, veiligheid, werk, relaties of huishoudelijke taken. Mensen met een gegeneraliseerde angststoornis piekeren veel en hebben dikwijls last van slaapproblemen.

Paniekstoornis

Wanneer iemand regelmatig paniekaanvallen heeft, kun je spreken van een paniekstoornis. Een paniekaanval kan heel plotseling optreden en verdwijnt gewoonlijk weer na een paar minuten. Tijdens een paniekaanval kun je het gevoel hebben de controle te verliezen, gek te worden of dood te gaan. Ook ervaar je lichamelijke klachten zoals extreme hartkloppingen, een verdoofd gevoel, misselijkheid, trillen, zweten, ademnood en/of druk op de borst.

Fobieën

Mensen met een fobie hebben een extreme angst voor een bepaalde situatie of een bepaald object. De angst die je dan ervaart staat niet in verhouding tot het werkelijke gevaar dat er dreigt. Daar is degene die de angst ervaart zich in de meeste gevallen bewust van. Voorbeelden van een fobieën zijn claustrofobie (angst voor dichte ruimtes), sociale fobie (angst voor situaties waarin je sociaal moet presteren) en agorafobie (straatvrees).  

Obsessief-compulsieve stoornis (OCS)

Als je een obsessief-compulsieve stoornis (OCS) hebt, heb je continu terugkerende en dwangmatige gedachten in je hoofd, die je eigenlijk niet wilt hebben. Je bent daarnaast ook bang dat als je niet naar die dwangmatige gedachtes handelt, er iets vreselijks kan gebeuren. De obsessie heeft vaak te maken met de angst voor besmetting, angst voor het verliezen van iemand of met continue twijfels.

Hypochondrie

Hypochondrie is een stoornis waarbij je voortdurend bang bent een ernstige ziekte te hebben. Je gaat dan alledaagse verschijnselen, zoals buikpijn, jeuk of kramp zien als de verschijnselen van een ernstige ziekte. Hierdoor kun je in paniek raken. Je zoekt dan naar geruststelling, maar kunt dit niet snel vinden. Als de angst gaat overheersen krijg je klachten zoals hartkloppingen, benauwdheid, hoofdpijn, misselijkheid of flauwvallen.

Acute stressstoornis

Een acute stressstoornis wordt veroorzaakt door een ingrijpende, traumatische gebeurtenis. De angst duurt gemiddeld twee tot maximaal vier weken en treedt op binnen een maand na de heftige gebeurtenis. Je beleeft de gebeurtenis telkens weer opnieuw in je hoofd en wordt er angstig en gespannen van.

Wil je meer weten over verschillende soorten angststoornissen? Bekijk dan eens de blog over oorzaken en oplossingen bij angststoornissen op stressplein.eu.

Oorzaken van een angststoornis

Er zijn verschillende oorzaken voor het krijgen van een angststoornis, die veelal met elkaar samenhangen:

 • Psychische factoren. Wanneer je bijvoorbeeld lange tijd hebt blootgestaan aan stress of wanneer je een traumatische gebeurtenis hebt meegemaakt kan dit uitmonden in een angststoornis.
 • Omgevingsfactoren. Wanneer iemand bijvoorbeeld in een angstige of stressvolle omgeving is opgegroeid kan dit bijdragen aan het ontwikkelen van een angststoornis.
 • Lichamelijke factoren. Een voorbeeld hiervan is een te snel werkende schildklier. Dit kan hartkloppingen, trillende handen en gevoelens van zenuwachtigheid veroorzaken. Je kunt hierdoor angstig worden.
 • Erfelijke factoren. Personen bij wie een angststoornis in de familie zit hebben een grotere kans om zelf een angststoornis te ontwikkelen.
 • Geslacht. Vrouwen hebben een grotere kans op het krijgen van een angststoornis.
 • Biologische factoren. Een tekort aan de stoffen dopamine, serotonine of ­noradrenaline in je hersenen bevordert angstige gevoelens. 

Angststoornis

Symptomen angststoornis

De volgende symptomen zijn kenmerkend voor angststoornis.

 • Buikpijn
 • Concentratieproblemen
 • Duizeligheid
 • Extreme bezorgdheid
 • Geheugenverlies
 • Hartkloppingen
 • Kortademigheid
 • Misselijkheid
 • Piekeren
 • Pijn op de borst tijdens ademhalen
 • Prikkelbaarheid
 • Slaapproblemen
 • Trillen of beven
 • Verhoogde hartslag
 • Verminderd reactievermogen
 • Vermoeidheid
 • Zweten

Behandeling angststoornis

De volgende behandeling is mogelijk bij angststoornis.

Laatst gewijzigd: 10-2-2017

Welke specialist kan mij helpen bij angststoornis