Diabetes

Wat is diabetes?

Diabetes mellitus (suikerziekte) is een aandoening waarbij je lichaam de suikers uit voeding die in je bloed terechtkomen niet goed opneemt. Hierdoor ontstaat een te hoge waarde aan bloedsuikers, oftewel een te hoog bloedglucosegehalte. Als je diabetes hebt, schommelen deze waarden nogal. Hierdoor kunnen op lange termijn pijnlijke lichamelijke complicaties ontstaan, zoals een diabetische voet.

Lees meer →
Interne geneeskunde bij diabetes

Een internist van de afdeling interne geneeskunde van een ziekenhuis houdt zich bezig met het voorkomen, diagnosticeren en behandelen van aandoeningen van de inwendige organen bij volwassenen. Onder deze aandoeningen vallen ziektebeelden die tot de algemene interne geneeskunde worden gerekend, waaronder diabetes. Bij diabetes kan de internist je leren insuline te spuiten, je bloedglucose te meten en koolhydraten in je voeding te tellen en daarop de insuline aan te passen.  Meestal schrijft je huisarts medicijnen voor, maar wanneer er zich complicaties voordoen, kan het gebeuren dat de huisarts je naar een internist verwijst.


Coaching bij diabetes

Mensen met diabetes type 2 krijgen vaak te horen dat zij hun leefstijl moeten aanpassen. Maar dat is best ingewikkeld. Vooral als je niet weet wat je precies moet aanpassen. Leefstijlcoaches kunnen mensen met diabetes helpen om gezonde leefstijlkeuzes te maken. Dit helpt complicaties van diabetes te voorkomen en de kwaliteit van leven te vergroten. Leefstijlcoaching kan ook online plaatsvinden, waardoor het soms niet nodig is het huis uit te gaan om meer te bewegen en gezonder te eten.


Diëtetiek bij diabetes

Een diëtist kan een belangrijke bijdrage leveren bij het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met diabetes. Een goede dieetadvisering helpt de glucoseregulatie te verbeteren en verlaagt het risico op hart- en vaatziekten. Hierdoor vermindert op langere termijn de kans op complicaties, zoals beschadigingen van de bloedvaten.

Zoek meer Diëtisten

Fysiotherapie bij diabetes

Als zorgprofessional in de eerstelijnszorg heeft een fysiotherapeut een centrale regierol in de behandeling van mensen met diabetes. Naast de juiste medicatie en een goed dieet speelt voldoende bewegen een belangrijke rol in die behandeling. Fysiotherapeuten dragen bij aan de verbetering van de gezondheid van mensen met diabetes, bijvoorbeeld door met ze te wandelen of ze onder begeleiding oefeningen te laten doen.


Medisch pedicure bij diabetes

Mensen met diabetes hebben een groter risico op voetproblemen. Een medisch pedicure kan voetproblemen helpen voorkomen of behandelen. Daarnaast kun je advies krijgen over voetverzorging en schoeisel. Een medisch pedicure kan je bij problemen doorverwijzen naar de huisarts, specialist of podotherapeut.


Oefentherapie bij diabetes

Oefentherapie kan mensen met diabetes helpen. Door diabetes worden pezen, banden en huid dikker en stugger. Daardoor worden ze zwakker en beschadigen sneller. In deze beschadigingen ontstaan kleine ontstekingen, die zwelling, stijfheid en pijn kunnen geven. Het doel van oefentherapie is de klachten te laten verdwijnen, verminderen of te voorkomen, uitgaande van de eigen bewegingsmogelijkheden.


Oogarts bij diabetes

Een oogarts kan helpen bij een van de meest voorkomende complicaties bij diabetes: beschadiging van het netvlies. Dit heet retinopathie, oftewel diabetische retinopathie (DRP). Mensen met diabetes hebben te veel suiker in hun bloed. Dit beschadigt de bloedvaten in het lichaam, waaronder de kleine bloedvaatjes in het netvlies. Hierdoor treedt een beschadiging van het netvlies op. De meeste mensen met diabetes 1 of 2 krijgen vroeg of laat diabetische retinopathie. Twintig jaar na de diagnose diabetes zijn de kleine bloedvaatjes in het netvlies bij 80 procent van de mensen beschadigd. In Nederland worden mensen met diabetes gescreend. Als bij deze screening afwijkingen in het netvlies worden gevonden, dan word je doorverwezen naar een oogarts.


Podotherapeut bij diabetes

Om voetproblemen bij diabetes te voorkomen of te verminderen kun je terecht bij een podotherapeut. Door middel van podotherapeutische zolen of ortheses (een soort siliconen prothese tussen de tenen), wordt de stand van de voet en tenen verbeterd. Dit voorkomt drukplekken. Verder kan een podotherapeut advies geven over bijvoorbeeld voetverzorging en schoeisel.


Tandarts/mondhygiënist bij diabetes

Een tandarts of mondhygiënist kan mensen met diabetes helpen ontstekingen en infecties aan het tandvlees en het kaakbot te voorkomen. Mensen met diabetes hebben een verhoogd risico op ontstekingen en infecties, wanneer hun bloedsuikerspiegel regelmatig te hoog is. Een te hoog bloedsuiker wil het lichaam kwijtraken door veel te plassen, waardoor je een droge mond kunt krijgen. Heb je minder speeksel, dan krijgen gaatjes en tandvleesontstekingen meer kans. Ook hebben veel mensen met diabetes een slechtere doorbloeding van het lichaam, waardoor wondjes en ontstekingen slechter genezen. Ontstekingen in het lichaam zorgen weer voor een hogere bloedsuiker. Het tandvlees zit vol met kleine bloedvaatjes. Als deze beschadigd zijn, heb je eerder kans op gingivitis en parodontitis.


Laatst gewijzigd: 10-8-2018