Diabetes

Wat is diabetes?

Diabetes mellitus (suikerziekte) is een aandoening waarbij je lichaam de suikers uit voeding die in je bloed terechtkomen niet goed opneemt. Hierdoor ontstaat een te hoge waarde aan bloedsuikers, oftewel een te hoog bloedglucosegehalte. Als je diabetes hebt, schommelen deze waarden nogal. Hierdoor kunnen op lange termijn pijnlijke lichamelijke complicaties ontstaan, zoals een diabetische voet.

Lees meer →
Interne geneeskunde bij diabetes

Een internist van de afdeling interne geneeskunde van een ziekenhuis houdt zich bezig met het voorkomen, diagnosticeren en behandelen van aandoeningen van de inwendige organen bij volwassenen. Onder deze aandoeningen vallen ziektebeelden die tot de algemene interne geneeskunde worden gerekend, waaronder diabetes. Bij diabetes kan de internist je leren insuline te spuiten, je bloedglucose te meten en koolhydraten in je voeding te tellen en daarop de insuline aan te passen.  Meestal schrijft je huisarts medicijnen voor, maar wanneer er zich complicaties voordoen, kan het gebeuren dat de huisarts je naar een internist verwijst.


Diëtetiek bij diabetes

Een diëtist kan een belangrijke bijdrage leveren bij het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met diabetes. Een goede dieetadvisering helpt de glucoseregulatie te verbeteren en verlaagt het risico op hart- en vaatziekten. Hierdoor vermindert op langere termijn de kans op complicaties, zoals beschadigingen van de bloedvaten.

Zoek meer Diëtisten

Fysiotherapie bij diabetes

Als zorgprofessional in de eerstelijnszorg heeft een fysiotherapeut een centrale regierol in de behandeling van mensen met diabetes. Naast de juiste medicatie en een goed dieet speelt voldoende bewegen een belangrijke rol in die behandeling. Fysiotherapeuten dragen bij aan de verbetering van de gezondheid van mensen met diabetes, bijvoorbeeld door met ze te wandelen of ze onder begeleiding oefeningen te laten doen.


Laatst gewijzigd: 24-6-2020
© 2022 Solvo B.V.