Over Dementie

Wat is dementie?

Dementie is een verzamelnaam van ziektebeelden waarbij je hersenen niet meer in staat zijn om informatie goed te verwerken. Dit komt doordat zenuwcellen in de hersenen minder goed werken of afsterven. De gevolgen zijn een slecht functionerend geheugen en problemen met denken, taal en dagelijkse handelingen. Hoe snel de hersenfuncties achteruitgaan, verschilt per persoon. Bij sommige patiënten gaat de achteruitgang heel snel, terwijl anderen nog jaren een goede geestelijke gezondheid hebben.

Oorzaken dementie

Er is geen duidelijke oorzaak voor dementie. Dit komt doordat de ziekte een samenspel is van verschillende factoren. In het algemeen wordt dementie veroorzaakt door het afsterven of beschadigen van hersencellen. Hoe deze beschadiging ontstaat, is niet volledig duidelijk. Wel zijn er een aantal factoren die het risico op dementie vergroten:  

 • Leeftijd: naarmate je ouder wordt, neemt de kans op dementie toe. Ongeveer een op de vijf mensen krijgt een bepaalde vorm van dementie. Soms begint dementie op jonge leeftijd, tussen de 40 en 65 jaar. Dementie op jonge leeftijd uit zich met name in veranderingen in gedrag of taal.
 • Geslacht: dementie komt relatief vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Een op de drie vrouwen krijgt dementie.
 • Erfelijkheid: dit geldt alleen voor dementie op jonge leeftijd. Op jonge leeftijd veroorzaakt een afwijkend gen meestal de dementie.
 • Ongezond leven: roken, te weinig beweging, hoge bloeddruk, depressie en suikerziekte zijn factoren die de het risico op dementie vergroten.

Soorten dementie

Bij alle soorten dementie veroorzaakt een aantasting van de hersenfuncties de symptomen. Er zijn ongeveer vijftig ziektes die de hersenen aantasten. De meest bekende soorten dementie zijn:

Alzheimer

Dit is de meest voorkomende vorm van dementie. Zeventig procent van de patiënten met dementie heeft alzheimer. Bij alzheimer vindt er een eiwitopeenhoping plaats in de zenuwcellen van de hersenen. De verbinding tussen de hersencellen gaat kapot en de hersencellen sterven af, waardoor je problemen met het geheugen krijgt. Ook krijg je meer moeite met dagelijkse vaardigheden. Lees meer over Alzheimer op Gezondheidsplein.nl.

Vasculaire dementie

Bij vasculaire dementie veroorzaakt een doorbloeding van de hersenen de dementie. Deze vorm komt vooral voor bij mensen die hart- en vaatziekten hebben (gehad). Hoe vasculaire dementie zich uit, hangt af van het hersengebied dat beschadigd is. Lees meer over vasculaire dementie op Gezondheidsplein.nl.

Frontotemporale dementie

Frontotemporale dementie staat ook wel bekend als de ziekte van Pick. Bij deze vorm van dementie raakt met name het voorste gedeelte van je hersenen beschadigd. Frontotemporale dementie begint meestal op vrij jonge leeftijd (tussen de veertig en zestig jaar) en merk je aan veranderingen in gedrag en persoonlijkheid. Lees meer over frontotemporale dementie op Gezondheidsplein.nl.

Lewy body dementie

Bij Lewy Body dementie vindt er een eiwitopstapeling in de hersenen plaats. Dit soort dementie kun je herkennen aan schommelingen in iemands geestelijke achteruitgang. Lewy Body dementie wordt door bepaalde symptomen soms verward met de ziekte van Parkinson, zoals trillingen, langzame beweging en een afwijkend looppatroon. Lees op Gezondheidsplein.nl hoe je Lewy Body kunt onderscheiden.

Symptomen dementie

De symptomen en de ernst ervan verschillen per persoon. In het algemeen begint dementie met een toenemende vergeetachtigheid. Je haalt gebeurtenissen door elkaar of je geheugen laat je in de steek. Ook kan je tijdsbesef achteruitgaan. Veel voorkomende symptomen van dementie zijn:

 • Geheugenproblemen en vergeetachtigheid
 • Problemen met dagelijkse handelingen
 • Verminderd besef van tijd en plaats
 • Taalproblemen: moeite om een gesprek te volgen of je niet goed kunnen uitdrukken
 • Onrust en behoefte om te lopen
 • Moeite met plannen en logisch nadenken
 • Somberheid, verwardheid of angst

Behandeling dementie

Dementie is niet te genezen. Wel kan een juiste behandeling de dementie stabiliseren, vertragen of symptomen verminderen. Je kunt dementie behandelen in de vorm van medicatie. De meeste medicijnen bij dementie bevatten stofjes die bepaalde symptomen van dementie verminderen. Ze versterken bijvoorbeeld de werking van de hersenzenuwen. Dit vertraagt de achteruitgang van het geheugen. Daarnaast is er medicatie om somberheid, slapeloosheid en depressieve gevoelens te verminderen.

Behandeling vindt ook in de vorm van ergotherapie plaats. De ergotherapeut bekijkt je situatie en stelt een behandelplan op om het leven met dementie makkelijker te maken voor patiënt en verzorger. De ergotherapeut helpt je bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en leert je omgaan met beperkingen bij de uitvoering.
Dementie

Vakgebieden


Laatst gewijzigd: 15-11-2017