Scoliose

Wat is scoliose?

Scoliose is een zijdelingse verkromming van de ruggenwervels. Vaak bestaat de verkromming uit twee bochten (s-vormige scoliose), al kan verkromming met één bocht ook voorkomen (c-vormige scoliose). Scoliose kan aangeboren zijn, maar ontstaat in de meeste gevallen tijdens de groei. Een duidelijke oorzaak is niet bekend. Als scoliose op latere leeftijd ontstaat, is vaak wel een oorzaak aan te wijzen: botbreuk, botontkalking of een vitamine D-gebre...

Lees meer → Scoliose


Laatst gewijzigd: 24-6-2020
© 2021 Solvo B.V.