Over Chronische pijn

Wat is chronische pijn?

Pijn voelt voor iedereen anders aan, waardoor het lastig is om een definitie voor chronische pijn te geven. Het is wel mogelijk om de oorzaken en gevolgen van pijn en de omstandigheden die de chronische pijn beïnvloeden in kaart te brengen.

Pijn beschermt je lichaam tegen schade, werkt mee aan het herstel van schade en gaat meestal vanzelf over. Soms gaat pijn niet vanzelf over en kan het problemen geven op lichamelijk gebied, zoals een hernia. Chronische pijn leidt soms ook tot psychische klachten, zoals een depressie. Daarnaast beïnvloedt pijn je soms op emotioneel gebied. Zo kan chronische pijn bijvoorbeeld leiden tot emotionele pijn die vergelijkbaar is met de emotionele pijn die je ervaart tijdens rouwverwerking.

Je kunt pijn indelen in acute en subacute pijn, zenuwpijn en chronische pijn:

  • Acute pijn (nociceptieve pijn) en subacute pijn: deze pijn ontstaat door weefselschade en heeft een duidelijke oorzaak, zoals bij het breken van een arm of een been. Acuut verwijst naar plotselinge en kortdurige pijn. Subacuut verwijst naar een fase tussen acute en chronische pijn in. De pijn is hierbij langduriger dan bij acute pijn, maar niet chronisch. 
  • Zenuwpijn (neuropathische pijn): dit type pijn ontstaat door schade aan de zenuwen. Schade aan de zenuwen is niet of nauwelijks te herstellen. Daarnaast is het vaak zeer pijnlijk. Hierdoor is de kans op chronische pijn groter. Een voorbeeld van neuropathische pijn is fantoompijn.
  • Chronische pijn: je spreekt van chronische pijn als de pijn drie maanden of langer aanwezig is. Chronische pijn kan ontstaan door het niet of gedeeltelijk herstellen van weefselschade, bijvoorbeeld door een traag herstel van een botbreuk. De psychische en emotionele toestand voor, tijdens en na de weefselschade spelen bij chronische pijn een grote rol. 

Oorzaak en aanpak chronische pijn

De intensiteit van pijn wordt in alle drie de fases bepaald door de mate van weefselschade en centrale sensitisatie. Sensitisatie betekent dat je lichaam overgevoelig kan worden voor pijn. Bij chronische pijn kun je sensitisatie vergelijken met een volumeknop in het brein die de (over-)gevoeligheid voor pijn regelt. De aanpak van chronische pijn is daarom gedeeltelijk psychologisch.

Pijnklachten die vaak leiden tot chronische pijn zijn:

Om de chronische pijn te verlichten, kun je invloed uitoefenen op de centrale sensitisatie. Dit vraagt om deskundige en professionele begeleiding, waarbij de deskundige niet alleen handelt vanuit pijnbestrijding maar ook vanuit pijnbegeleiding. Om pijnklachten te verlichten kun je bij een fysiotherapeut langs gaan. Hij of zij brengt de weefselschade en centrale sensitisatie (overgevoeligheid) in kaart en stelt een plan van aanpak voor.

Deze tekst is gecontroleerd door Aad Verweij van SYOA. 

Chronische pijn

Vakgebieden


Laatst gewijzigd: 24-6-2020