Over Neurorevalidatie

Wat is neurorevalidatie?

Neurorevalidatie is een behandeling bij niet-aangeboren hersenaandoeningen (NAH). Dit zijn hersenbeschadigingen die na de geboorte zijn ontstaan. Hersenaandoeningen leiden tot veel verschillende problemen, zoals moeite met eten en drinken en de persoonlijke verzorging. Neurorevalidatie heeft als doel om deze problemen te verhelpen of verbeteren. Neurorevalidatie omvat alle (para)medische en psychosociale behandelingen die nodig zijn om de problemen te kunnen aanpakken.

Voor wie is neurorevalidatie bedoeld?

Neurorevalidatie is bedoeld om problemen die voortkomen uit een hersenaandoening te behandelen. Deze aandoeningen zijn:

Klachten door niet-aangeboren hersenaandoeningen

De bovenstaande aandoeningen kunnen leiden tot verscheidene klachten, die het dagelijks leven op een negatieve manier beïnvloeden. De gevolgen van de aandoening kunnen zowel zichtbaar als niet zichtbaar zijn. Zichtbare gevolgen, zoals een verlamming, vallen meteen op. Niet zichtbare klachten zijn vaak niet meteen duidelijk. Niet zichtbare klachten hebben te maken met:

  • Denken: problemen met aandacht, concentratie, geheugen, plannen en organiseren
  • Gedrag: karakterverandering
  • Taal: problemen met begrip en spreken
  • Stemming: stemmingswisselingen
  • Bewegen: niet meer kunnen lopen

Hoe gaat neurorevalidatie in zijn werk?

De fysiotherapeut of arts stelt een persoonlijk revalidatieplan vast met verschillende doelen. Als je bijvoorbeeld door een beroerte niet meer kunt lopen, dan kijkt de specialist of je het lopen weer opnieuw kunt leren. De therapie vindt vaak plaats bij de revaliderende thuis, maar kan ook in de praktijk plaatsvinden. 

Neurorevalidatie vindt meestal plaats onder begeleiding van een fysiotherapeut. De problemen bij een NAH zijn vaak divers en complex. Hierdoor werken specialisten soms in teamverband met elkaar samen, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn.

Specialisten die zich bezighouden met neurorevalidatie zijn:

Doel van neurorevalidatie

Het doel van neurorevalidatie is om mensen met een NAH zo goed mogelijk weer zelfstandig in hun eigen omgeving en maatschappij te laten functioneren. Afhankelijk van de oorzaak van de problemen en de wens van de revaliderende, worden verschillende doelen nagestreefd:

  • Je leert functies en vaardigheden te behouden waarin herstel mogelijk is. Dit is alleen van toepassing bij hersenaandoeningen waarbij vooruitgang geboekt kan worden, zoals bij een CVA (beroerte) of traumatisch hersenletsel.
  • Je leert opnieuw functies en vaardigheden, conditie en kracht waarin herstel niet mogelijk is. Dit is van toepassing bij hersenaandoeningen met een progressief ziektebeeld. Voorbeelden van progressieve ziektebeelden zijn MS, dementie en Parkinson.  
  • Je leert geleerde functies en vaardigheden toepassen. Daarnaast leer je omgaan met allerlei situaties met hulpmiddelen en voorzieningen.
Neurorevalidatie

Vakgebieden


Laatst gewijzigd: 1-7-2020