Neurorevalidatie

Wat is neurorevalidatie?

Neurorevalidatie is een behandeling bij niet-aangeboren hersenaandoeningen (NAH). Dit zijn hersenbeschadigingen die na de geboorte zijn ontstaan. Hersenaandoeningen leiden tot veel verschillende problemen, zoals moeite met eten en drinken en de persoonlijke verzorging. Neurorevalidatie heeft als doel om deze problemen te verhelpen of verbeteren. Neurorevalidatie omvat alle (para)medische en psychosociale behandelingen die nodig zijn om de problemen te kunn...

Lees meer → Neurorevalidatie


Laatst gewijzigd: 1-7-2020
© 2022 Solvo B.V.