Gehoortest

Wat is een gehoortest?

Een gehoortest wordt gebruikt wanneer je twijfelt aan je gehoor. Verschillende gehoorspecialisten kunnen verschillende gehoortesten bij je afnemen. Hierbij kunnen ze testen hoe goed je gehoor is in verschillende situaties. Op basis van de uitkomsten van de gehoortesten (en eventuele lichamelijke testen) kan de specialist je slechthorendheid behandelen. Zo kun je bijvoorbeeld een gehoorapparaat krijgen of misschien heb je wel een onderliggende aandoening die verholpen dient te worden.

Lees meer →
Audicien bij een gehoortest

De meest toegankelijke optie voor een professionele gehoortest is de audicien. Veel audiciens bieden een gratis gehoortest aan die aangeeft hoe goed je gehoor nog is. Vaak wordt dit aangegeven in procenten (bijvoorbeeld: je hoort nog 90%) of in leeftijd (bijvoorbeeld: je hebt het gehoor van iemand van 50).

Audioloog bij een gehoortest

In speciale gevallen kan de huisarts of KNO-arts je doorverwijzen naar een audiologisch centrum. Hier houden audiologen zich bezig met de diagnostiek, revalidatie en begeleiding van gehoorproblemen bij zowel volwassenen als kinderen. Denk bijvoorbeeld aan gehoortesten en revalidatie bij volwassenen met een ernstige slechthorendheid of gehoortesten bij kinderen jonger dan 4 jaar. Je komt niet zomaar terecht bij een audiologisch centrum, maar als de situatie erom vraagt kun je daar alle begeleiding krijgen die je nodig hebt als slechthorende of dove.

Zoek meer Audiciens

KNO-arts bij een gehoortest

De KNO-arts maakt bij het testen van je gehoor gebruik van vergelijkbare technieken als een audicien, maar is daarbij ook in staat om een medische diagnose te stellen. Hiervoor kan hij of zij je oor van binnen bekijken of bloedonderzoek doen. Daarna kan de KNO-arts een goede behandeling bieden wanneer de klachten worden veroorzaakt door een afwijking aan het oor. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van buisjes in het trommelvlies of een cochleair implantaat.


Laatst gewijzigd: 4-7-2019
© 2021 Solvo B.V.